• 93 761 20 45
Transport Residus

Transport Residus Corrosius

Tots els nostres conductors tenen el permís ADR (Autorització per al transport de Matèries Perilloses).

Cubas Malgrat disposa d’una flota de vehicles autoritzats i amb la senyalització pertinent. La nostra empresa està donada d’alta a l’Agència de Residus amb el número de transportista T593. .

Cubas Malgrat prestem els nostres serveis de transport de residus corrosius, a tot Catalunya.

Servei transporti de residus corrosius · Catalunya