• 93 761 20 45
Neteges Urbanes

Neteja de Registres Ocults

La xarxa està formada per amplis trams de canonades entre arquetes, que són accessibles per realitzar els serveis de neteja. Davant la possibilitat que hi hagi registres ocults que no apareixen en els plànols i que són necessaris per a un bon servei, disposem de:

  • Equip de radiofreqüència.
Cubas Malgrat prestem els nostres serveis de neteja de registre ocults a les comarques del Barcelonés, el Vallés, el Maresme, la Selva, Gironés i l'Empordà.
Serveis de neteja de registres ocults · Barcelonés · El Vallés · El Maresme · La Selva · Gironés · L’Empordà