• 93 761 20 45
Neteges Urbanes

Neteges a Pressió

Neteja de grans superfícies, paviments o piscines amb equips d’aigua a pressió.

  • Superfícies amb greix.
  • Superfícies amb pols.
  • Superfícies amb llot.
  • Graffitis

Cubas Malgrat prestem els nostres serveis de neteja a pressió de grans superfícies, paviments i piscines a les comarques del Barcelonés, el Vallés, el Maresme, la Selva, Gironés i l'Empordà.

Serveis de neteges a pressió · Barcelonés · El Vallés · El Maresme · La Selva · Gironés · L’Empordà