• 93 761 20 45
Neteges Industrials

Neteges i Buidats Dipòsits i Aljubs

Servei de neteja i buidatge de dipòsits i aljubs. Posterior transport dels residus a les depuradores o plantes gestores de residus corresponents.

Cubas Malgrat prestem els nostres serveis de neteja i buidatge de dipòsits i aljubs en zones industrials a tot Catalunya.

Servei neteges i buidats dipòsits i aljubs · Catalunya